Hitsaustyöt vaativat ammattitaitoa

13 October 2021
 Kategoriat: Industrial & Manufacturing, Blog

jaa  

Hitsaus on osien liittämistä toisiinsa käyttämällä lämpöä ja/tai puristusta ja se on tärkein prosessi metallien liittämiseksi toisiinsa. Sitä käytetään menetelmänä todella monessa paikassa ja se on yksi teollisuuden tärkeimmistä menetelmistä metallituotteiden valmistamiseksi. Hitsaajat työskentelevät useimmiten metalliteollisuuden palveluksessa. Metalliteollisuudessa sekä jalostetaan metalleja että tuotetaan metallituotteita ja siellä työskennellään usein äärimmäisissä lämpötiloissa. Metalliteollisuus on alkanut Suomessa ruukkiteollisuutena 1500-luvulla. Ruukit ovat historiallisia metallintuotannon yksikköjä, joiden ympärille kehittyi ennen kokonaisia kyläyhteisöjä kouluineen, kauppoineen ja muine palveluineen. Nykyään jäljellä olevilla ruukkialueilla on vielä erilaista käsityöläistoimintaa. Teollistumisen myötä 1800-luvulla alkoi konepajateollisuus, joka yleistyi 1900-luvulle siirryttäessä ja syrjäytti ruukkitoiminnan.

Hitsaustyöt tehdään vaativissa olosuhteissa

Hitsaajan työssä on tärkeää huolehtia työturvallisuudesta suojavarusteita käyttämällä ja työympäristön turvallisuudesta huolehtimisella. Hitsaaja työskentelee yleensä metalliteollisuudessa konepajoilla, telakoilla ja rakennustyömailla. Hitsaajan tulee suorittaa pätevyyskoe, jolla varmistetaan työnlaatu ja riittävä osaaminen esimerkiksi erilaisten hitsaustapojen ja aineiden suhteen. Hitsaajat voivat myös suorittaa kansainvälisen hitsaajantutkinnon, jonka järjestelmän mukaista koulutusta tarjoavat ammatilliset oppilaitokset.

Erilaisia hitsaustekniikoita

Erilaisia hitsaustekniikoita on paljon. Yleisimmin käytettyjä sulatustekniikoita ovat muun muassa kaarihitsaus, jossa valokaari sulattaa hitsattavan materiaalin ja lisäaineen yhteen. Kaasuhitsaus on myös yksi tärkeimmistä hitsausprosesseista ja siinä hitsattava materiaali sulatetaan kaasuliekillä ja kaasu suojaa myös hitsiä sen kovettuessa hapettumiselta. Sädehitsauksessa suurienerginen säde synnyttää lämpöä, jonka avulla hitsataan. Sädehitsausta voidaan tehdä joko sulattavana tekniikkana tai lävistävänä hitsauksena. Siinä käytetään elektronisuihkua ja lasersäteitä. Termiittihitsaus on yleinen tekniikka esimerkiksi liittäessä ratakiskoja toisiinsa. Siinä liitettävät osat valetaan kiinni toisiinsa.

Puristushitsauksessa yleisimmin käytettyjä tekniikoita ovat puolestaan vastushitsaus, ahjohitsaus ja kitkahitsaus. Vastushitsaus perustuu sähkövirran johtamiseen elektrodien avulla liitettävän kohdan läpi, jolloin liitettävät kappaleet kuumenevat ja ne puristetaan voimakkaasti yhteen liitoskohdasta. Ahjohitsaus on vanhin tunnettu menetelmä ja siinä metallikappaleet kuumennetaan ahjossa ja taotaan yhteen. Kitkahitsaus perustuu kappaleiden välille muodostuvaan kitkaan, joka saadaan aikaan puristamalla liitospintoja toisiinsa ja pyörittämällä niitä. Liitospinnat kuumenevat ja pehmenevät ja hitsautuvat siten yhteen.

On myös olemassa muita hitsaustekniikoita, joita käytetään yleensä erikoistarkoituksissa. Myös muoville on olemassa omat hitsaustekniikkansa ja muovia hitsataan usein työmailla, kun esimerkiksi pitkiä putkia liitetään osista, sekä putkien korjaus- ja liitostöissä. Ammattimaiset hitsaustyöt tekee esimerkiksi MS-Weld Ky.