Vedensuodatin parantaa veden laatua

18 June 2021
 Kategoriat: Industrial & Manufacturing, Blog

jaa  

Vedensuodatin sopii sekä kaupunkikotiin, omakotitaloon, kaivoveden puhdistukseen sekä mökille. Kaupungissa rakennuksessa, joka on kunnallisessa vesijohtoverkossa, voidaan suodattimella puhdistaa koko rakennuksen vedet tai ruoanlaittoon käytettävät vedet ja juomavedet. Suomessa vesijohtovesi on erittäin puhdasta ja sen mainostetaan olevan maailman parasta. Vesilaitoksella vedestä poistetaan haitallisia aineita, mikrobeja ja myös happamuutta, rautaa ja mangaania ja vesi desinfioidaan. Vedestä ei kuitenkaan saada puhdistettua kaikkia epäpuhtauksia ja vedenlaatu saattaa muuttua jakeluverkostossa ja kiinteistöjen vesiputkissa. Omakotitalossa kaivovedessä taas veden laatuun vaikuttavat eniten mineraalit. Erikseen asennettava vesisuodatin poistaa suurimman osan veden epäpuhtauksista.

Vesianalyysillä löytyy sopiva vesisuodatin jokaiseen tarpeeseen

Kaupungissa suurimmat ongelmat veden laadussa ovat veden kalkkipitoisuus, veden sisältämä kloori, putkistoista irtoava lika ja epäpuhtaudet kuten lääke- ja hormonijäämät ja mikromuovit. Omakotitalossa yleisin ongelma veden laadun suhteen on kaivoveden sisältämä rauta ja mangaani, jotka värjäävät vesikalusteita ja myös tukkivat putkia. Osan veden epäpuhtauksista voi havaita esimerkiksi sen hajussa, maussa, värissä ja veden kovuudessa. Suodattimia on erilaisiin käyttötarkoituksiin ja myös yhdistelmäfilttereitä. Osa pehmentää vettä poistamalla siitä esimerkiksi rautaa, mangaania ja kalkkia ja toiset taas esimerkiksi suodattavat kalkkia tai lääkeainejäämiä. Sekä kaupunkikotiin että omakotitaloon oikeanlaisen suodattimen valitsemiseksi kannattaa tehdä vesianalyysi. Vesianalyysissä tarkistetaan veden ominaisuudet; siinä selviää, onko vedessä epäpuhtauksia ja mahdollisesti terveydelle haittaa aiheuttavia aineosia, jotka voivat kertyä elimistöön tai aiheuttaa vahinkoa putkistossa ja muissa vettä käyttävissä laitteissa tai mikä aiheuttaa muutoksia veden maussa tai hajussa ja sen perusteella valitaan tarpeisiin sopivin vedensuodatin.

Vedensuodatuksessa yleisimmin käytettävät tekniikat

Vedensuodatuksessa käytetään erilaisia tekniikoita ja laitteita, yleisimmät vedenpuhdistusmenetelmät ovat:

Absorptiosuodattimet, jotka imevät veden epäpuhtaudet itseensä ja päästävät veden läpi. Suodattimena käytetään aktiivihiiltä, joiden imupinta-alassa on eroja, joten ne sopivat eri suodatuskohteisiin.

Ioninvaihtomassat, joiden pieniin rakenteisiin on ladattu sähköinen varaus. Ioninvaihto pilkkoo epäpuhtaudet ihmiselle haitattomiksi yhdisteiksi tai sitoo ne itseensä.

Hapetus-pelkistysreaktio on kemiallinen reaktio, jossa yksi tai useampi elektroni siirtyy kokonaan tai osittain atomilta toiselle. Reaktion avulla haitalliset epäpuhtaudet muutetaan harmittomiksi aineosiksi.

Ultrasuodatus on mekaaninen puhdistustapa, jossa suodatettava vesi valutetaan tiukan suodattimen läpi.

Käänteisosmoosi on tehokas puhdistustekniikka yksityiskäytössä, ainoastaan puhdas vesimolekyyli pääsee suodattimen läpi ja kaikki veden epäpuhtaudet huuhtoutuvat.

Lisätietoa vedensuodattimista voit lukea esimerkiksi Pumppulohja Oy Ab sivuilta.