Muovituotteiden suunnittelu on tarkkaa tuotesuunnittelua

6 June 2021
 Kategoriat: Industrial & Manufacturing, Blog

jaa  

Muovi on käytännöllinen materiaali, jota tarvitaan monessa tuotteessa/ käyttökohteessa ja sitä voi olla vaikea korvata toisilla materiaaleilla. Mitä moni ei tule ajatelleeksi on, että muovia on myös montaa erilaista materiaalia ja jokaiseen tuotteeseen täytyy valita juuri oikea muovilaatu, että tuotteesta tulee toimiva ja kestävä. Muovituotteiden suunnittelussa tulee optimoida materiaalin tarve, käyttöikä ja kestävyys. Sen vuoksi muovituotteiden suunnitteluun kannattaa valita asiansa osaavaa muovituotteiden suunnittelupalvelu.

Muovi on tärkeä materiaali monella alalla

Muovituotteiden ja kumien käyttö on yleistynyt ja muovia käytetään monella alalla. Elintarviketeollisuudessa muovilla on tärkeä merkitys elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden pakkaamisessa. Muovipakkaus suojaa tuotteita sekä pilaantumiselta että ulkoisesti, esimerkiksi kuljetuksessa. Muovi vähentää ruokahävikkiä, varmistaa elintarvikkeille pitkän käyttöajan ja keveytensä ansiosta myös tehostaa kuljetuksia.

Energiantuotannossa ja jakelussa muovilla on myös tärkeä osa, sen muovattavuuden ja lämpöä ja sähköä eristävän ominaisuutensa ansiosta. Muovi on erittäin tärkeässä osassa myös uusiutuvien energiaratkaisujen kehittämisessä ja sitä käytetään muun muassa aurinkokennojen, polttokennojen ja tuulivoimaloiden osissa.

Muovilla on myös tärkeä tehtävä terveydenhuollossa, koska suurin osa sairaaloissa käytettävistä laitteista, kalusteista, instrumenteista ja tarvikkeista on suunniteltu erilaisista muoveista. Muovia käytetään myös monissa arjen turvallisuutta edistävissä laitteissa ja tuotteissa, esimerkiksi autojen turvalaitteet, pyöräilykypärät ja pelastusliivit pelastavat ja suojaavat tuhansia ihmishenkiä vuosittain.

Myös vesi- ja viemäriverkostoissa muovi on yleisesti käytetty materiaali, joka takaa puhtaan veden saannin koteihin ja ohjaa likaveden turvallisesti käsittelyyn.

Muovituotteiden suunnittelupalvelu takaa muovin viisaan käytön ja ympäristöystävällisyyden

Muoveja on tutkittu ja käytetty yli sadan vuoden ajan. Niiden materiaaliominaisuuksia on vaikeaa saavuttaa muilla materiaaleilla. Muovi on myös ympäristöystävällinen valinta ja oikein käytettynä muovituotteet ja -ratkaisut hillitsevät myös kasvihuonepäästöjä. Muovi sopii erittäin hyvin kierrätettäväksi ja sitä voidaan kierrättää materiaalina loputtomasti, kunhan lajittelu ja keräily hoidetaan oikein. Markkinoilla on myös jo olemassa biomuoveja, jotka voidaan jakaa kahteen luokkaan: biopohjaisiin ja biohajoaviin muoveihin. Biopohjaiset muovit on tehty osittain tai kokonaan uusiutuvasta raaka-aineesta ja biohajoavat muovit taas hajoavat mikro-organismien avulla vedeksi, hiilidioksidiksi ja biomassaksi. Muovituotteiden suunnittelu on tärkeässä osassa luomassa oikeanlaisia muovituotteita.

Lisätietoa muovituotteiden suunnittelupalveluista voit lukea esimerkiksi Artekno Oy sivuilta.